NAŠE POSLANSTVO

Naravno okolje in številni ekosistemi sveta se, z naraščanjem števila prebivalstva, klimatskimi spremembami zaradi vpliva človeka in intenzivno proizvodnjo človeških dobrin, bliskovito krčijo. Prav tako so ogrožene vrste še vedno žrtve prekupčevalcev in divjih lovcev, ljudje pa jih večkrat preganjajo ali pobijajo zgolj iz strahu.

Izobraževanje in stik z naravo

V današnjem času je ozaveščanje o ogroženih živalskih in rastlinskih vrstah, vpetost vsake posamezne vrste v življenjski prostor ter spoznavanje okolja, v katerem različne vrste živijo, izrednega pomena. Pestro biodiverziteto sveta, tako domorodnih kot tudi tujerodnih vrst, lahko ohranimo predvsem z izobraževanjem družbe tako, da jim ta, zanje neznani svet, tudi približamo.

Z našimi živalskimi ambasadorji različnih živalskih skupin se lotevamo izkustvenega učenja in spoznavanja živih bitij z vsemi čutili. Pozitivna izkušnja z živim bitjem se vtisne v naš dogoročni spomin. Hkrati se veliko ljudi znebi predsodkov, ki jih gojijo do določenih živali. Samo z znanjem in pozitivnim odnosom do živih bitij, jih lahko ljudje po pozitivni izkušnji in pravilnimi informacijami o njihovem načinu življenja v naravi lahko varujemo. Stika z živaljo in uporabe čutil v tem procesu ne more nadomestiti nobena knjiga, učbenik ali dokumentarni film.

Stik z živalmi ljudem omogoča številne pozitivne učinke na naše telo in um. Prav tako se s stiki krepi vez z naravo, vzpostavlja se prave vrednote, čut za odgovornost, privzgoji se empatija, vse to pa je pomembno za zdrav psihični razvoj predvsem otroške populacije.

Izobraževanje izvajamo s številnimi delavnicami, predavanji in razstavami, kjer živali predstavimo v poustvarjenem naravnem okolju.

Naše delavnice

Delavnice temeljijo na srečanju z živalmi, predavanjih, opazovanju na terenu in sprehodih v naravi.  Gojene živali, s katerimi rokujemo, navežemo na domorodne vrste in izpostavimo ogroženost le-teh, poudarimo pomembnost biodiverzitete, prilagoljenosti vrst na ekosistem, razkroja in kroženja snovi v naravi. Delavnice in predavanja na področju biologije vsebujejo splošne in pomembne informacije s področja ekologije (prehranjevalne verige, kroženje snovi v naravi, ravnovesje v ekosistemu in vpliv človeka, prilagoditev vrste na ekosistem), sistematike (živalski sistem, sorodnost živali, morfološke značilosti živalskih skupin), genetike in evolucije ter  sobivanje živali s človekom.

Vzrejni programi

Ker se naravno okolje zaradi vpliva človeka hitro krči, nekaterim vrstam grozi izumrtje. Zato v umetnem okolju v okviru sodobnih živalskih vrtov in podobnih prostorov potekajo številni vzrejni programi ogroženih vrst. V Tropskem svetu smo trenutno zaradi prostorskih zmožnosti osredotočeni predvsem na nevretenčarske vrste, nekaj je tudi vretenčarjev. Trenutno vzrejamo nekaj živalskih vrst, ki so v naravi ogrožene. Vrsta paličnjaka ‘Haaniella dehaanii’ je po podatkih znanstvenikov na terenu v naravi že izumrla. Njeno majhno območje razširjenosti tropskega gozda na otoku Borneo so namreč izsekali za potrebe kmetijstva; gozd so nadomestili z palmovimi nasadi. Populacija ogrožene vrste se pod skrbnim nadzorom v umetnem okolju lahko razmnožuje in poveča, v prihodnosti pa se, lahko vrača v naravno okolje.

S projektom podpiramo lokalne prebivalce in slovensko biodiverziteto, prav tako pa z nakupom živali financiramo vzrejne programe nekaterih divjih vrst v umetnem okolju, ki domačinom v Južni Ameriki, Afriki ali Aziji nudijo zaslužek in možnost preživetja, prav tako pa skrbijo za to, da določene vrste ne izumrejo, bodisi z vzrejo divjih živali na farmah ali s preprečevanjem divjega lova.

Z vstopnino tako podpirate izobraževanje in ohranitev ogroženih vrst živali, rastlin ter njihovega okolja.

Modročela amazonka ‘Amazona aestiva’

Fotografija: Ines Suljic

Organizator in idejni vodja projekta: Simon Cirkulan, prof. biol. in kem. v sklopu projekta Biopark Lipovec pod okriljem društva Biodiversium, društva za varovanje narave.