NARAVOSLOVNE DELAVNICE

Stik z živim bitjem ne nadomestni nobena knjiga, učbenik ali dokumentarni film. Zato veliko pozornosti namenjamo izobraževanju o živalskem in rastlinskem svetu celotnega planeta, biotski raznovrstnosti in ekologiji, prilagoditvi živih bitij na njihov življenjski prostor, prehranjevalnem spletu in kroženju snovi v naravi. Delavnice lahko obiščete v času odprtja razstave, od ponedeljka do petka med 16. in 18. uro, ter ob sobotah in nedeljah med 10. in 12. uro in med 16. in 18. uro.

  1. Gladko, luskasto in kosmato, 28. september, 5. in 12. oktober

Kaj pokriva telo živali in jih ščiti pred zunanjimi vplivi? Spoznali in pobožali bomo predstavnico dvoživk, leopardjega gekona in malega madagaskarskega tenreka. Ugotovili bomo, kako so si živali med seboj podobne in kako se razlikujejo. Izvedeli bomo tudi, zakaj so nekatere zaradi onesnaževanja v naravi bolj ranljive kot druge.

  1. Dolge in gibčne, 29. september, 6. in 13. oktober

Kače svoj plen ubijejo s strupom ali stiskom. Naučili se bomo, kako ločimo strupene in nestrupene vrste kač pri nas, ugotovili, zakaj uporabljajo in ves čas stegujejo jezik ter zakaj ne zapirajo oči. Pobožali bomo dva predstavnika nestrupenih vrst, mlečno kačo in ameriškega goža. Ali so kače res sluzaste in hladne?

  1. Žuželke in pajkovci, 30. september, 7.  in 14. oktober

Koliko nog ima pajek? Po katerih telesnih značilnostih prepoznamo žuželke? Spoznali bomo orjaške predstavnike zanimivih skupin členonožcev in jih med seboj razlikovali. Preverili bomo, kako rastejo, kje bivajo in s čim se hranijo. Obiskali nas bodo ptičji pajek, največji ščurki na svetu ščurki in tropski paličnjaki.

  1. Potujoče hiše, 1. oktober, 8. oktober

Nekatere živali se premikajo z lastno hišo. Le kdo ne pozna polžev in želv? Ali je res, da lahko včasih te živali zapustijo hišo, torej lupino ali oklep? Opazovali bomo različne želve in orjaške polže ahatnike. Zanimalo nas bo tudi, ali so si te živali v sorodu, kako hitro se s svojimi hišami lahko premikajo in še mnogo več.

  1. Iz vode na kopno, 2. oktober in oktober

Dvoživke. Nepoznane in zapostavljene živali so danes indikator čistega okolja. Vsakdo pozna človeško ribico, krastačo in močerada, mi pa bomo spoznali še ostale dvoživke, ki živijo v Sloveniji, ter opazovali in pestovali nekatere tropske vrste, kot so azijski urhi. Izvedeli bomo, kako so te živali dobile ime ter zakaj so v okolju pomembne.

  1. Posnemalci – skrivnostni svet paličnjakov, 3. in 10. oktober

Na razstavi bomo predstavili več kot 30 vrst posnemalcev, živih listov in paličnjakov celega sveta. Nekateri med njimi spominjajo na vejice, drugi na liste, spet tretji pa posnemajo lubje. Spoznali bomo njihovo skrivnostno življenje in jih umestili v živalski sistem.

  1. Pisana krila sveta, 4. in 11. oktober

Metulji že stoletja navdušujejo ljudi, podoba odraslih živali je naravnost očarljiva. Marsikdo pa ne pozna njihovega življenja; kako pridejo na svet, kako rastejo, kje živijo in s čim se hranijo. Spoznali bomo metulje Tropskega sveta in njihovo življenje. Predstavili vam bomo tudi oskrbo metuljev, ki jih pri nas gojimo.